Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu, deneyimli avukatları ile müvekkillerine rekabet hukukunun her alanında hizmet vermektedir.  Bu hizmetler arasında haksız rekabet uygulamalarının önlenmesi, tekelleşme, rekabete aykırı anlaşmaların yasaklanması, rekabete aykırı birleşmelerin önlenmesi ve kamu ihalelerinde adil rekabetin ihlali yer almaktadır. Müvekkillerimize aşağıdaki konularda yardımcı olmaktayız:

  • Birleşme ve Devralmalara İlişkin İzin Prosedürü
  • Antitröst Davası
  • Karteller, Soruşturmalar ve Şafak Baskınları
  • Yatay ve Dikey Anlaşmalar
  • Birleşme Kontrol Dosyalama ve Ortak Girişimler

Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu, rekabet hukuku ve rekabet mevzuatı konusundaki geniş uzmanlığı ve deneyimi ile müvekkillerine rehberlik eder, böylece müvekkillerin piyasa koşullarına ve belirsizliklere uyum sağlamalarına ve avantaj elde etmelerine yardımcı olur.