Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu, engin deneyimini sözleşme hukuku alanında kapsamlı hukuki yardım sunmak için kullanarak çeşitli ihtiyaçlara cevap verir ve her türlü senaryoya karşı her daim hazırlıklı olur. Uzmanlığımız, her iki taraf için de etkili ve adil sözleşmeler hazırlamaya, müzakereler sırasında destek sunmaya ve süreç boyunca sözleşmeden doğan yükümlülüklere uyumu sağlamaya odaklanan çeşitli sözleşmesel hizmetleri kapsar.

Sözleşme hukukunun aşağıdaki alanlarında mesleki tecrübemizi müvekkillerimizle paylaşmaktan gurur duyuyoruz:

 • Ortaklık Sözleşmeleri
 • Ortak Girişimler
 • Şirket Birleşme ve Devralmalarına İlişkin Sözleşmeler
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Dağıtım Sözleşmeleri
 • Kiralama Sözleşmeleri
 • Franchising Sözleşmeleri
 • Acente Sözleşmeleri
 • Satış Sözleşmeleri
 • Mülkiyet Edinme Sözleşmeleri
 • İş sözleşmeleri

Sözleşme hukukundaki uzmanlığımız ve yüksek nitelikte hukuki çözümler sunma misyonumuzla, Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu, müvekkillere geniş bir yelpazede sözleşme konularında destek olmaya hazır durumdadır.