Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı şirketler ve diplomatik misyonlarla ilgili 40 yıllık deneyime sahip olan Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu, iş hukuku konusundaki çeşitli konularda müvekkillerine etkili ve hızlı yardım sunma konusunda donanımlıdır. Bu alandaki hizmetlerimiz aşağıdakileri konuları içerir:

  • Çalışma İzni Alma
  • Bireysel ve Toplu İş Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • İş Sözleşmelerinin Feshi
  • İş Kazalarına ilişkin Hukuki ve Cezai Yükümlülükler konusunda Danışmanlık
  • Raporların Hazırlanması, Savunma Talep Mektupları, Bildirimler ve Fesih Bildirimleri
  • Uyuşmazlıkların Çözümü ve Dava Takibi

Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu, Türkiye'de engin deneyimi ve gelişmiş iş hukuku anlayışı ile müvekkillerine iş ilişkileri ile ilgili her konuda güvenilir ve kapsamlı destek sağlamaya kendini adamıştır.