Uluslararası Tahkim, Türkiye'de gelişmekte olan ve genişleyen bir alan olup, küresel hukuk alanında da önemli bir yere sahiptir. Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu, uluslararası tahkim sürecine dahil olan müvekkillere, uluslararası Ticaret Odası (ICC) Tahkimi, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID), Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA), Belçika Tahkim ve Arabululuk Merkezi (CEPANI), İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (ITOTAM), ad hoc Tahkim ve diğer yerel tahkimler (Medeni Usul Kanunu'na uygun olarak) dahil olmak üzere çeşitli tahkim süreçlerini yönetme konusundaki geniş deneyimini kullanarak uzman hukuki danışmanlık ve yardım sunmaktadır. Aşağıdaki uygulama alanlarında uzman konumundayız:

  • Uluslararası Ticaret Hukuku
  • Uluslararası Yatırım Hukuku
  • Enerji Hukuku
  • İnşaat Hukuku (FIDIC)
  • Spor Hukuku

Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu, bu uygulama alanlarındaki derin bilgimizi uluslararası tahkim forumlarındaki tecrübemizle birleştirerek, sınır ötesi uyuşmazlıklarda bulunan müvekkillerine birinci sınıf hukuk hizmetleri sunarak, konularının  etkin bir şekilde çözülmesini sağlayacak donanıma sahiptir.