Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu, temel haklardan olan kişisel verilerin korunması hukukuna lişkin, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmekte ve müvekkilerine kişisel verilerin korunması alanına ilişkin aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu hizmetleri sunmaktadır:

  • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin İdari ve Teknik Tedbirlere Yönelik Uyum Sürecinin Yönetilmesi
  • Kişisel Verilerin Aktarımı / Gizlilik Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Aydınlatma ve Açık Rıza Metinlerinin Hazırlanması
  • Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması
  • VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) Kayıt