Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu, 1976 yılından bu yana Türk ve Uluslararası hukuk piyasasında aktif bir katılımcı olup, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, işlerin her aşamasında hukuk hizmet sağlama konusunda önemli bir uzmanlık sunmaktadır:

 • Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca Şirket Kurulması
 • Esas/Ana Sözleşmenin Düzenlenmesi
 • Serbest Ticaret Bölgelerinde Şirket Kurulması
 • Ortak Girişim / Konsorsiyum Sözleşmeleri
 • Şube ve İrtibat Ofisi Kuruluşu
 • Şirket Birleşme ve Devralmaları
 • Şirket Değerlemesi/Araştırması
 • Ortaklıktan Çıkarma
 • Şirketin (Olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarının Düzenlenmesi
 • Genel Kurul Kararlarının İptali Davaları
 • Şirket Yöneticilerine Karşı Sorumluluk Davaları
 • Şirketlerin Fikri Mülkiyetlerine İlişkin Davalar
 • İflas Davaları ve Konkordato

Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu, onlarca yıllık tecrübesi ve gelişmiş bir şirketler hukuku anlayışıyla, çeşitli şirketler hukuku ihtiyaçlarını verimlilik ve yetkinlikle karşılayacak konumdadır.